யார் இந்த கிரேட்டா தன்பர்க்? | Greta Thunberg | Noticias7 Tamilயார் இந்த கிரேட்டா தன்பர்க்? | Greta Thunberg | Noticias7 Tamil

Suscríbete➤

Facebook➤

Twitter➤

Instagram➤

HELO➤ news7tamil (APLICACIÓN)
Sitio web➤

News 7 Tamil Television, parte de Alliance Broadcasting Private Limited, se está convirtiendo rápidamente en un canal de noticias más visto y respetado tanto en la India como entre la diáspora global tamil. El punto fuerte del canal ha sido su amplia cobertura junto con la calidad de la producción televisiva internacional.